มันขึ้นว่า Windows cannot find`C:\Prgoram Files(x86)\Garena Plus \ Garena Messenger.exe`.Make sure you typed the name correctly,and the try again. ลบแล้วลงใหม่แล้ว ใช้ Add or remove ก้อยังไม่หาย ตอนก่อนเป็นผมไป End Process ตัว Garena Messenger ใน Window Task Manager มันก้อเลยเป็นครับ http://pic.free.in.th/id/959a49a437b...a1c1802d96fe80